ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» официальный сайт

   

 

 

 

 

 


 

Полезные ссылки

Профиль 12

№ очереди по профилю ФИО Дата ВК
1 Мосенков А.Д. ВК от 29.10.2015
2 Халитова А.В. ВК от 06.11.2015
3 Трубяков С.А. ВК от 18.12.2015
4 Паксюаткин А.А. ВК от 20.01.2016
5 Хуснутдинова А.И.  ВК от  07.04.2016
6 Ефремов И.В.  ВК от  07.04.2016
7 Клочков К.А.  ВК от  07.04.2016
8 Мирзахалов Д.Р. ВК от 17.08.2016
9 Чурова А.С. ВК от 17.08.2016
10 Рамазанов Д.М. ВК от 09.09.2016
11 Мушаряпова Р.Ф. ВК от 29.03.2017
12 Белоусов М.А. ВК от 14.07.2017
13 Сурков С.А. ВК от 14.07.2017
14 Турков И.В. ВК от 20.09.2017
15 Шадрина В.А. ВК от 20.09.2017
16 Панков К.А. ВК от 13.10.2017
17 Чобану С.В. ВК от 31.11.2017
18 Мамедов Д.В. ВК от 27.11.2017
19 Готовская Е.К. ВК от 20.03.2018
20 Орлова В.С. ВК от 23.03.2018
21 Грибанов А.В. ВК от 26.03.2018
22 Цораев А.Б. ВК от 28.06.2018
23 Хатамов К.Е. ВК от 28.06.2018
24 Лещенко А.А. ВК от 28.06.2018
25 Сатдаров К.М. ВК от 24.09.2018
26 Демшина Д.Д. Вк от 09.11.2018
27 Унискова  М.О. Вк от 12.11.2018
28 Елистратова В.О. ВК от 11.02.2019
29 Колесов М.А. ВК от 11.03.2019
30 Бирюков В.С. Вк от 27.05.2019
31 Соснов И.Г. ВК от 28.05.2019
32 Салахов Н.Ш. ВК от 18.07.2019
33 Климочкин О.А. ВК от 08.08.2019
34 Денисов А.Н. ВК от 08.08.2019
35 Ксенофонтова М.П. ВК от 09.10.2019
36 Фаткуллова А.И. ВК от 07.11.2019
37 Миннулина З.И. ВК от 10.01.2020
38 Саляев А.П. ВК от 10.01.2020
39 Калинин Н.Н. ВК от 23.03.2020
40 Шегуров Н.С. ВК от 20.04.2020
41 Шегуров М.С. ВК от 20.04.2020
42 Нурдинова М.Р ВК от 20.04.2020
43 Ильдияров М.В. ВК от 20.04.2020
44 Храменков Т.П. ВК от 15.05.2020
45 Фирсов З.С. ВК от 15.05.2020
46 Ларцева В.А. ВК от 14.07.2020
47 Падимиров А.А. ВК от 03.08.2020
48 Калмыкова К.А. ВК от 02.09.2020
49 Солодков П.С. ВК от 29.09.2020
50 Царевская В.В. ВК от 06.11.2020
51 Зиманов М.А. ВК от 06.11.2020
52 Зиманова У.Г. ВК от 30.11.2020
53 Алеев И.Ф. ВК от 30.11.2020
54 Слободян Д.М. ВК от 13.01.2021
55 Космовский А.С. ВК от 02.03.2021
56 Фомичева К.А. ВК от 02.03.2021
57 Попов Б.В. ВК от 19.04.2021
58 Костяева А.А. ВК от 19.04.2021
59 Леванов Е.А. ВК от 19.04.2021
60 Шамсутдинов Р.Р. ВК от 19.04.2021
61 Вершинин В.Е. ВК от 27.04.2021
62 Егоров А.А. ВК от 27.04.2021
63 Мухаметшина А.И. ВК от03.06.2021
64 Чернова Д.А. ВК от 03.06.2021
65 Фомин С.В. ВК от 30.06.2021
66 Альбертян Н.Г. ВК от 30.06.2021
67 Сулейманов К.Р. ВК от 27.07.2021
68 Шимина А.А. ВК от 03.09.2021
69 Сукоров Т.К. ВК от 03.09.2021
70 Федотов А.С. ВК от 27.09.2021
71 Федотов Н.С. ВК от 27.09.2021
72 Медведев Я.А. ВК от 08.10.2021
73 Салахова С.Р ВК от 08.10.2021
74 Гончаров И.А. ВК от 08.10.2021
75 Лифанова Ю.В. ВК от 16.12.2021
76 Даренская С.Д. ВК от 30.12.2021
77 Курин М.С. ВК от 04.03.2022
78 Бельский Г.А. ВК от 04.03.2022
79 Алиулова У.Т ВК от 04.03.2022
80 Миннибаева А.И. ВК от 15.03.2022
81 Басыров Э.И. ВК от 27.04.2022
82 Кадышева Я.М. ВК от 27.04.2022
83 Кадышев Яр.М. ВК от 27.04.2022
84 Зелендинова В.В. ВК от 27.04.2022

  Вакцинировались в УО Первым компонентом

  743 801

  Завершили вакцинацию

  570 804


   


   

   

   

   

   

  Полезные ссылки