ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» официальный сайт

   

 

 

 

 

 


 

Полезные ссылки

Профиль 9

№ очереди по профилю ФИО Дата ВК
1 Яшин Р.Е. ВК от 25.03.2014
2 Силантьев А.П. ВК от 30.09.2014
3 Купырина Е.Д. ВК от 25.11.2014
4 Смирнова С.М. ВК от 28.04.2015
5 Пантелеева Е.М. ВК от 28.04.2015
6 Капитонов А.Д. ВК от 11,08.2015
7 Кузьминых Д.К. ВК от 19.11.2015
8 Кузоваткина В.А. ВК от 07.04.2016
9 Симбирёв К.В. ВК от 07.04.2016
10 Мидленко К.М. ВК от 13.07.2016
11 Рябова К.О. ВК от 03.08.2016
12 Рашитов Т.Р. ВК от 29.12.2016
13 Селимзянов А.А. ВК от 29.03.2017
14 Родионов Т.А. ВК от 27.12.2017
15 Анисимова А.Д. ВК от 27.12.2017
16 Бикучев С.Р. ВК от 17.04.2018
17 Ребакин Р.А. ВК от 28.04.2018
18 Кременсков М.С. ВК от 18.07.2019
19 Курганов А.Д. ВК от 18.07.2019
20 Аминов А.Р. ВК от 19.07.2019
21 Коротин П.А. ВК от 09.10.2019
22 Попова И.В. ВК от 20.03.2020
23 Круглов П.А. ВК от 06.11.2020
24 Захарова А.М. ВК от 04.02.2021
25 Куклев  В.С. ВК от 16.03.2021
26 Агапова М.А. ВК от 27.04.2021
27 Маслова С.Д. ВК от 11.11.2021
28 Потолоков Д.Н. ВК от 04.03.2022
29 Семенов С.С. ВК от 04.03.2022
30 Жданкина Е.А. ВК от 23.03.2022
31 Абдулхамидова К.К.  ВК от 18.05.2022
32 Ризаева Д.П ВК от 30.05.2022

  Вакцинировались в УО Первым компонентом

  743 801

  Завершили вакцинацию

  570 804


   


   

   

   

   

   

  Полезные ссылки