ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» официальный сайт

   

 

 

 

 

 


 

Полезные ссылки

Профиль 5

№ очереди по профилю ФИО Дата ВК
1 Быков А.С. ВК от 23.06.2015
2 Трофимов Д.И. ВК от 26.07.2016
3 Смывалов С.А. ВК от 13.10.2017
4 Бояринцев М.С. ВК от 07.08.2018
5 Ремнева А. ВК от 09.11.2018
6 Гаврилов А.Н. ВК от 07.11.2019
7 Каира Г.К. ВК от 07.11.2019
8 Рухлин А.Г. ВК от 16.01.2020
9 Богоявленская М.М. ВК от 27.01.2020
10 Аглиуллин Т.М. ВК от 03.02.2020
11 Никишин Д.А. ВК от 20.03.2020
12 Ажимов А.С. ВК от 20.04.2020
13 Валеев Р.Р. ВК от 20.04.2020
14 Жильцова С.А. ВК от 20.04.2020
15 Волкова Я.Д. ВК от 20.04.2020
16 Хохулин Н.А. ВК от 20.04.2020
17 Оренбургский К.А. ВК от 02.06.2020
18 Тихонов Н.А. ВК от 26.06.2020
19 Саугушев Г.С ВК от 14.07.2020
20 Коробов Л.А. ВК от 03.08.2020
21 Образцова В.С. ВК от 22.12.2020
22 Маврин А.Д. ВК от 13.01.2021
23 Манасипов С.Т. ВК от 04.02.2021
24 Фефилова С.А. ВК от 04.02.2021
25 Брындин А.И. ВК от 02.03.2021
26 Волкова А.И. ВК от 02.03.2021
27 Бодрова М.А. ВК от 16.03.2021
28 Тихонкова Е.А. ВК от 19.04.2021
29 Чугункина К.М. ВК от 27.04.2021
30 Мулендеева М.А. ВК от 27.04.2021
31 Логунова А.И. ВК от 27.04.2021
32 Глебов А.А. ВК от 27.04.2021
33 Дьяконова Л.Д. ВК от 03.06.2021
34 Лямин Н.Д. ВК от 03.06.2021
35 Муравьева В.А. ВК от 30.06.2021
36 Айнуллов И.М. ВК от 30.06.2021
37 Айнуллова А.М. ВК от 30.06.2021
38 Радюкин М.С. ВК от 27.07.2021
39 Ключников Е.О. ВК от 27.07.2021
40 Колесова Е.С. ВК от 03.09.2021
41 Лимонов Т.С. ВК от 27.09.2021
42 Вириялова А.А. ВК от 27.09.2021
43 Фомичев Е.В. ВК от 08.10.2021
44 Бояров А.В. ВК от 08.10.2021
45 Сычева М.А. ВК от 08.10.2021
46 Кручинин Е.С. ВК от 08.10.2021
47 Тихонова Н.Е. ВК от 02.11.2021
48 Сафиуллин В.С. ВК от 02.11.2021
49 Тишин Р.А. ВК от 25.11.2021
50 Власов Д.Ю. ВК от 16.12.2021
51 Михайлова П.Д. ВК от 15.03.2022
52 Фефилова М.А. ВК от 23.03.2022
53 Шакирова С.И. ВК от 30.03.2022
54 Сорокина Е.С. ВК от 30.03.2022
55 Лаптев Я.И. ВК от 18.05.2022
56 Антонова Е.С. ВК от 30.05.2022

  Вакцинировались в УО Первым компонентом

  743 801

  Завершили вакцинацию

  570 804


   


   

   

   

   

   

  Полезные ссылки