ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» официальный сайт

   

 

 

 

 

 


 

Полезные ссылки

Профиль 7

№ очереди по профилю ФИО Дата ВК
1 Федорова В.А. ВК от 24.06.2014
2 Милехин В.А. ВК от 02.06.2015
3 Батанова С.Е. ВК от 23.06.2015
4 Снигур Ф.С. ВК от 01.06.2017
5 Раздуенкова К.Д. ВК от 12.05.2018
6 Зуев В.А. Вк от 09.11.2018
7 Алиева Н.М. ВК от 11.02.2019
8 Соболева Е.А. ВК от 11.03.2019
9 Сергеев Н.С. ВК от 10.01.2020
10 Михайлина А.С. ВК от 27.01.2020
11 Санатуллова Р.Р. ВК от 27.01.2020
12 Атабаев Г.Д. ВК от 26.06.2020
13 Гатиятуллина Э.И. ВК от 02.09.2020
14 Кондратьева В.А. ВК от 04.02.2021
15 Салазанова Н.А. ВК от 16.03.2021
16 Егорова К.В. ВК от 03.06.2021
17 Хамидуллина С.Р. ВК от 30.06.2021
18 Майоров Г.П. ВК от 27.07.2021
19 Аббазов М.Д. ВК от 03.09.2021
20 Семёнов В.В. ВК от 08.10.2021
21 Хохлова М.А. ВК от 08.10.2021
22 Барышова Е.И. ВК от 08.10.2021
23 Меримеренко П.А. ВК от 02.11.2021
24 Флегонтова А. Д.  ВК от 02.11.2021
25 Сатдаров К.М. ВК от 02.11.2021
26 Алексеев А.И ВК от 30.12.2021
27 Низамутдинов Д.Р. ВК от 04.03.2022
28 Зотова А.И. ВК от 04.03.2022
29 Салихов А.Р. ВК от 04.03.2022
30 Чванов Н.Д. ВК от 04.03.2022
31 Киселева А.О. ВК от 04.03.2022
32 Уханова А.И. ВК от 04.03.2022
33 Медведев Д. Н. ВК от 11.03.2022
34 Мердинова А.Д. ВК от 15.03.2022
35 Кузнецов Е.М. ВК от 23.03.2022
36 Башарина С.О. ВК от 27.04.2022
37 Десятников Е.К. ВК от 30.05.2022
38 Хусаинова А.В. ВК от 30.05.2022

  Вакцинировались в УО Первым компонентом

  743 801

  Завершили вакцинацию

  570 804


   


   

   

   

   

   

  Полезные ссылки