ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» официальный сайт

   

 

 

 

 

 


 

Полезные ссылки

Профиль 2

№ очереди по профилю ФИО Дата ВК
1 Чичкин Е.В. ВК от 25.03.2014
2 Михайлов Д.Д. ВК от 25.03.2014
3 Митюкова М.А. ВК от 24.06.2014
4 Баров Д.П. ВК от 28.10.2014
5 Зеленцов К.А. ВК от 25.11.2014
6 Камалов Д.М. ВК от 02.06.2015
7 Кудаков С.В. ВК от 26.10.2015
8 Ярмушев Е.Е. ВК от 10.12.2015
9 Кудрявцева М.Е.. ВК от 10.12.2015
10 Аллаярова А.Д. ВК от 31.08.2016
11 Винокуров К.А. ВК от 18,11,2016
12 Малаев М.Д. ВК от 12.05.2017 
13 Зейнетдинов А.М ВК от 21.12.2018
14 Аксенов Д.М. ВК от 04.04.2019
15 Муравьев Р.С. ВК от 29.04.2019
16 Денисова Е.И. Вк от 27.05.2019
17 Леушин Н.Е. ВК от 20.03.2020
18 Лаушина П.Д. ВК от 04.02.2021
19 Фефилова М.А. ВК от 04.02.2021
20 Коростелева Е.Н. ВК от 04.02.2021
21 Крыгина А.В. ВК от 02.03.2021
22 Лукьянов М.Ю. ВК от 02.03.2021
23 Головушкина О.А. ВК от 16.03.2021
24 Горбунов Е.А. ВК от 16.03.2021
25 Абайдуллин Д.Р. ВК от 19.04.2021
26 Абайдуллина Э.Р. ВК от 19.04.2021
27 Караичева Е.В. ВК от 19.04.2021
28 Мухаметшина К.И ВК от 30.06.2021
29 Снежкина С.И. ВК от 03.09.2021
30 Бахтинов С.С. ВК от 03.09.2021
31 Болдырев Б.О. ВК от 27.09.2021
32 Денисова З.А. ВК от 02.11.2021
33 Кузнеченков А.А. ВК от 25.11.2021
34 Сонин М.В. ВК от 30.12.2021
35 Алеев И.Х. ВК от 04.03.2022
36 Сундукова Д.А. ВК от 30.03.2022
37 Букин А.Д. ВК от 27.04.2022
38 Токмакова Е.Д. ВК от 06.05.2022

  Вакцинировались в УО Первым компонентом

  743 801

  Завершили вакцинацию

  570 804


   


   

   

   

   

   

  Полезные ссылки