ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» официальный сайт

   

 

 

 

 

 


 

Полезные ссылки

Профиль 1

№ очереди по профилю ФИО Дата ВК
1 Хижова Д.С. ВК от 24.09.2013
2 Лунина Л.А. ВК от 29.10.2013
3 Тамарова Д.П. ВК от 29.10.2013
4 Холерина О.В. ВК от 26.11.2013
5 Портнов Н.Ю. ВК от 26.11.2013
6 Ляшок А.А. ВК от 25.02.2014
7 Кузнецова Е.М. ВК от 25.03.2014
8 Афанасьева В.А. ВК от 25.03.2014
9 Безмельницин Т.Б. ВК от 25.03.2014
10 Михлин В.И. ВК от 29.04.2014
11 Мартынович В.И. ВК от 29.04.2014
12 Мясникова Т.А. ВК от 27.05.2014
13 Шлейков В.С. ВК от 27.05.2014
14 Лифанов Т.А. ВК от 27.05.2014
15 Шайхаттаров Р.И. ВК от 27.05.2014
16 Письменко А.А. ВК от 27.05.2014
17 Швецова А.Д. ВК от 27.05.2014
18 Вохрин К.В. ВК от 27.05.2014
19 Гузаев И.А. ВК от 27.05.2014
20 Валеева Ю.Р. ВК от 27.05.2014
21 Киселев Г.А. ВК от 24.06.2014
22 Загорулько П.М. ВК от 24.06.2014
23 Митин Д.С. ВК от 29.07.2014
24 Аксенов А.С. ВК от 26.08.2014
25 Анкудинова В.Д. ВК от 26.08.2014
26 Назаров А.В. ВК от 26.08.2014
27 Тахирова М.Д. ВК от 30.09.2014
28 Денисов А.Н. ВК от 30.09.2014
29 Ермаков О.П. ВК от 30.09.2014
30 Терентьев А.С. ВК от 30.09.2014
31 Макаренко М.М. ВК от 30.09.2014
32 Киямов И.И. ВК от 28.10.2014
33 Белянушкин С.Д. ВК от 28.10.2014
34 Белов А.П. ВК от 25.11.2014
35 Белова Ю.П. ВК от 25.11.2014
36 Сафронова Д.Ю. ВК от 24.02.2015
37 Антонов А.А. ВК от 24.02.2015
38 Антипова Д.Д. ВК от 24.02.2015
39 Егорова Ю.А. ВК от 24.02.2015
40 Штырков Р.Д. ВК от 31.03.2015
41 Жидяев С.В. ВК от 31.03.2015
42 Шкуров Е.Д. ВК от 31.03.2015
43 Евсеев Д.А. ВК от 31.03.2015
44 Иванова М.Р. ВК от 31.03.2015
45 Мушникова П.А. ВК от 31.03.2015
46 Гусева Е.И. ВК от 28.04.2015
47 Звягин Д.Д. ВК от 28.04.2015
48 Бекина Е.В. ВК от 28.04.2015
49 Жохов И.С. ВК от 02.06.2015
50 Нахратова Е.П. ВК от 02.06.2015
51 Никонова А.Е. ВК от 02.06.2015
52 Данилова Я.А. ВК от 16.06.2015
53 Сураев В.В. ВК от 23.06.2015
54 Балтун М.В ВК от 24.06.2015
55 Авагян Г.А. ВК от 12.11.2015
56 Миронов М.А. ВК от 18.11.2015
57 Никитин Д.Д. ВК от  18.12. 2015
58 Вагин Я.О. ВК от  11.02. 2016
59 Садыков Д.А. ВК от 13.07. 2016
60 Карева Т.С. ВК от 14.10.2016
61 Земскова А.В. ВК от 14.10.2016
62 Матюшкин Г.Д. ВК от 18,11,2016
63 Ахчина П.А. ВК от 18,11,2016
64 Фаттахов К.Р. ВК от 08.12.2016
65 Вишняков Н.А. ВК от 08.12.2016
66 Благовская Д.А. ВК от 29.12.2016
67 Санатуллин К.А. ВК от 20.02.2017
68 Цветков Я.В. ВК от 20.02.2017
69 Кормилин Т. А. ВК от 20.02.2017
70 Козлова А.В. ВК от 29.03.2017
71 Угленков Н.М. ВК от 20.04.2017
72 Молгачев Е.Р. ВК от 20.04.2017
73 Сергеева М.А. ВК от 27.11.2017
74 Елифанова А.А. ВК от 11.05.2018
75 Гольцев С.А. ВК от 22.06.2018
76 Сидорова М.А. ВК от 28.06.2018
77 Даньшина К.Р. ВК от 07.08.2018
78 Юнусова А.Р. Вк от 08.11.2018
79 Ситкина В.П. ВК от 11.02.2019
80 Хакимова А.А. ВК от 11.03.2019
81 Насретдинов Р.М. ВК от 19.04.2019
82 Марков М.В. Вк от 27.05.2019
83 Долгих М.Е. Вк от 27.05.2019
84 Мошков Л.А. ВК от 18.07.2019
85 Леонтьева А.И. ВК от 10.01.2020
86 Дронова А.И. ВК от 10.01.2020
87 Хованская В.С. ВК от 20.03.2020
88 Терентьев А.С. ВК от 02.06.2020
89 Ротов З.С. ВК от 04.02.2021
90 Кузьмина Н.А. ВК от 02.03.2021
91 Горбунов М.В. ВК от 16.03.2021
92 Исаев М.Т. ВК от 16.03.2021
93 Малафеева В.П. ВК от 16.03.2021
94 Крыжуков Д.А. ВК от 19.04.2021
95 Костяев Ю.А. ВК от 19.04.2021
96 Лазаренко К.М. ВК от 19.04.2021
97 Калягина А.И. ВК от 27.04.2021
98 Додонова Е.С. ВК от 03.06.2021
99 Колыданова Д.В. ВК от 03.06.2021
100 Каюмов А.Р. ВК от 03.06.2021
101 Касатов Г.И. ВК от 30.06.2021
102 Соланова С.И. ВК от 27.07.2021
103 Бабинская М.Т. ВК от 27.07.2021
104 Буданов Д.Д. ВК от 27.07.2021
105 Оленин И.В. ВК от 08.10.2021
106 Блохин М.С. ВК от 25.12.2021
107 Мингалеева М.И. ВК от 15.03.2022
108 Минибаев А.Р. ВК от 15.03.2022
109 Гирфанов Р.Ш. ВК от 15.03.2022
110 Миллер Ю.Д. ВК от 23.03.2022
111 Болотов Д.А. ВК от 27.04.2022
112 Амбаров Е.Р. ВК от 27.04.2022
113 Шестаков М.Ю. ВК от 18.05.2022
114 Определенцев П.В. ВК от 18.05.2022
115 Брагин А.Д. ВК от 30.05.2022
116 Рузавин М.Д. ВК от 30.05.2022

  Вакцинировались в УО Первым компонентом

  743 801

  Завершили вакцинацию

  570 804


   


   

   

   

   

   

  Полезные ссылки